Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/234
Entreprenør NYDALS MASKINSTASJON AS
Start 17.10.2018
Slutt 31.08.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Jonas Lies gate 1 -8
Åsveien 23 -33
General Fleischers gate 2 -6A
Bjarne Erlingsøns gate 24 -31
Parkgata 6
Hålogalands gate 25 -35
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 11.10.2018
Tittel 18142 - VA-Parken 2018
Byggherre
Organisasjon: HARSTAD KOMMUNE (orgnr.: 972417971)
Kontaktperson: Tom Fredrik Hess (tlf.: 77026000)
Stedsansvarlig
Sindre Ursin (tlf.: 99298919)
Tony Madsen (tlf.: 41298239)
Ansvarshavende
Andree Sandbakk (tlf.: 91008200)