Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/125
Entreprenør VINTER ENTREPRENØR AS
Start 26.08.2019
Slutt 01.06.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Stikkveien 5 -7
Søknad gjelder Vannledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 21.08.2019
Tittel Utvidet graveområde ombygging Sama sykehjem 18107
Byggherre
Organisasjon: PEAB ANLEGG AS (orgnr.: 913502566)
Kontaktperson: Steffen Bjørkvoll (tlf.: 994 82 423)
Stedsansvarlig
Kari Jensen (tlf.: 93640121)
Ansvarshavende
Ørjan Theodorsen (tlf.: 902 32 699)