Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/143
Entreprenør HARSTAD MASKIN AS
Start 11.09.2019
Slutt 03.07.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Sjøgata 7 -11
Søknad gjelder Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 09.09.2019
Tittel Utbygging Thon hotell
Byggherre
Kontaktperson: Consto AS (tlf.: 41584029)