Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/186
Entreprenør HARSTAD MASKIN AS
Start 01.11.2019
Slutt 01.01.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Kummer, Sluk

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 24.10.2019
Tittel 520 Avløpsrenseanlegg Stangnes
Byggherre
Organisasjon: HARSTADBYGG AS (orgnr.: 989822780)
Kontaktperson: Eirik Steinjord (tlf.: 77019050)
Stedsansvarlig
Tore jacobsen (tlf.: 91118551)
Ansvarshavende
joachim Jusnes (tlf.: 99365544)