Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/3
Entreprenør HARSTAD KOMMUNE Drift VA
Start 23.03.2020
Slutt 30.04.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Orrehaugen 8 -16
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 10.01.2020
Tittel VA-Orrehaugen
Byggherre
Organisasjon: HARSTAD KOMMUNE (orgnr.: 972417971)
Kontaktperson: Ronald Karlsen (tlf.: 91306213)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Ronald Karlsen (tlf.: 91306213)