Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/89
Entreprenør NYDALS MASKINSTASJON AS
Start 08.06.2020
Slutt 31.08.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier General Fleischers gate 44 -50
Søknad gjelder Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 02.06.2020
Tittel 19109 - Rønningjordet Borettslag
Byggherre
Organisasjon: RØNNINGJORDET BORETTSLAG (orgnr.: 965779213)
Kontaktperson: Frits Storvand (tlf.: 91621771)