Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/218
Entreprenør BRØDRENE KILLI AS
Start 26.10.2020
Slutt 20.08.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Hans Egedes gate 6 -14
Storgata 11 -13
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 22.10.2020
Tittel VA Generalhagen
Byggherre
Organisasjon: HARSTAD KOMMUNE (orgnr.: 972417971)
Kontaktperson: (tlf.: 95133903)
Stedsansvarlig
Jonas Mortensen (tlf.: 99384573)
Njål Killi (tlf.: 40101861)
Trond Kleven (tlf.: 40101862)
Ansvarshavende
Tom Vestgård (tlf.: 40103000)