Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
22/39 Montering spyle kum Gravearbeid Eriks gate INSTALLASJONSSERVICE DRIFT AS 26.04.2022 23.05.2022
22/41 Drenering storgt. 41 Gravearbeid Storgata HARSTAD MASKIN AS 25.04.2022 14.06.2022
22/42 VA-Parken III Gravearbeid Bjarne Erlingsøns gate HARSTAD MASKIN AS 07.03.2022 28.10.2022
22/43 Gårdsnr. 90 bruksnr. 237, Kasfjord hustomt Gravearbeid WS MASKIN & TRANSPORT AS 25.04.2022 30.10.2022
22/46 Fv.7750 Kongsveien - Mercurveien Gravearbeid MULTICONSULT NORGE AS 25.04.2022 20.05.2022
22/47 Vegitasjon Equinor Gravearbeid Margrethe Jørgensens vei BRØDRENE KILLI AS 02.05.2022 01.07.2022
22/49 Hålogalandsgate 51 Gravearbeid Hålogalands gate BRØDRENE KILLI AS 27.04.2022 24.05.2022
22/50 555 Storgata 41 Gravearbeid HARSTAD MASKIN AS 30.04.2022 26.06.2022
22/52 VVA Steinveien Nord Gravearbeid Steinveien HARSTAD MASKIN AS 09.05.2022 20.08.2023
22/53 VA-Parken III Gravearbeid St Olavs gate HARSTAD MASKIN AS 02.05.2022 28.10.2022
22/59 Fiberutbygging Stangnes Gravearbeid Forholtbakken INSTALLASJONSSERVICE DRIFT AS 16.05.2022 01.07.2022
22/61 Langnesveien 3 Gravearbeid Langnesveien SÆTERÅSEN MASKIN AS 05.05.2022 27.05.2022
22/65 Bytte stikkrenne Toftabakken Gravearbeid Toftabakken HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN 12.05.2022 31.05.2022
Viser 26 - 38 av 38 < 1 2