Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
22/167 HCK servicebygg Gravearbeid BRØDRENE KILLI AS 22.08.2022 01.11.2022
22/177 Revidert VA Helsehuset del 2 Gravearbeid St Olavs gate HARSTAD MASKIN AS 22.08.2022 31.12.2022
22/180 2209 Generalhagen Park og Senebygg Gravearbeid BRØDRENE KILLI AS 22.08.2022 30.09.2023
22/190 Fiberutbygging Stangnes Gravearbeid INSTALLASJONSSERVICE DRIFT AS 05.09.2022 31.10.2022
22/191 543 - AL fjernvarme Gravearbeid HARSTAD MASKIN AS 02.09.2022 30.10.2022
22/192 Fortettning Nord Gravearbeid Bergsengveien SØR-TROMS MASKIN AS 15.09.2022 15.10.2022
22/208 Vinsjeveien Gravearbeid Vinsjveien INSTALLASJONSSERVICE DRIFT AS 21.09.2022 05.10.2022
22/209 Skrogveien Gravearbeid Skrogveien INSTALLASJONSSERVICE DRIFT AS 22.09.2022 29.10.2022
22/210 Pumpeledning Strupen Gravearbeid HARSTAD KOMMUNE Drift VA 26.09.2022 28.10.2022
22/213 Rorhusveien Gravearbeid Rorhusveien INSTALLASJONSSERVICE DRIFT AS 23.09.2022 31.10.2022
22/214 22122 - VVA Hvedingskvartalet Gravearbeid NYDALS MASKINSTASJON AS 03.10.2022 30.11.2022
22/215 Kilhusvn. 3A Gravearbeid Kilhusveien HARSTAD KOMMUNE Drift VA 03.10.2022 28.10.2022
22/216 Kjølveien Gravearbeid Kjølveien INSTALLASJONSSERVICE DRIFT AS 26.09.2022 31.10.2022
22/217 Masseutskifting Gravearbeid Elveneshaugen HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN 22.09.2022 31.10.2022
22/218 Gjerdhågen Gravearbeid Klubbåsveien, Gjerdhågen INSTALLASJONSSERVICE DRIFT AS 26.09.2022 31.10.2022
22/220 Heia Gravearbeid Heia INSTALLASJONSSERVICE DRIFT AS 26.09.2022 31.10.2022
22/221 Linåkeren Gravearbeid Linåkeren INSTALLASJONSSERVICE DRIFT AS 26.09.2022 31.10.2022
22/222 Høgholtet Gravearbeid Høgholtet INSTALLASJONSSERVICE DRIFT AS 26.09.2022 31.10.2022
22/224 Strandgata 15B Gravearbeid Strandgata VINTER ENTREPRENØR AS 26.09.2022 08.10.2022
22/225 Fiber til næringsbygg Gravearbeid Klubbveien VINTER ENTREPRENØR AS 26.09.2022 14.10.2022
22/226 Steinbakken/Banmyra Gravearbeid Gartneriveien, Banmyra, Steinbakken INSTALLASJONSSERVICE DRIFT AS 27.09.2022 31.10.2022
22/233 Drenering graving, vann og avløp Gravearbeid Åsveien TRONDENES MASKIN AS 28.09.2022 11.11.2022
Viser 26 - 47 av 47 < 1 2