Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/188 Klargjøring av hyttetomter Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 02.10.2020 30.09.2022
20/226 Trondenes Boligpark - byggetrinn 2 Gravearbeid Trondenesveien BRØDRENE KILLI AS 30.10.2020 30.06.2022
21/71 Pynten Gravearbeid HARSTAD MASKIN AS 03.05.2021 28.08.2022
21/171 Tanåsen 3 og Olderveien 12 Gravearbeid Olderveien, Tanåsen BRØDRENE KILLI AS 09.08.2021 15.07.2022
21/188 21136 Steinbakken 6 Gravearbeid Steinbakken NYDALS MASKINSTASJON AS 23.08.2021 30.10.2022
21/195 21108 Oppføring av hall, Rødskjær Gravearbeid Rødskjærveien VINTER ENTREPRENØR AS 16.08.2021 30.06.2022
21/198 Solstien Borettslag Gravearbeid Solstien SOLNES MASKIN AS 23.08.2021 30.11.2022
21/199 Vann og strøm fellesføring til gnbr 97/144 via gnbr 97/165 (eksisterende gmelding) Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 24.08.2021 30.09.2022
21/216 VA Harstadgårdsveien Gravearbeid Verftsgata, Normanns gate, Bakkegata, Erikstad gate, Jørns gate, St Olavs gate, Harstadgårdsveien, Asbjørn Selsbanes gate, Hans Egedes gate, Marineveien, Hålogalands gate BRØDRENE KILLI AS 13.09.2021 02.02.2212
21/226 540 Arena Larsneset Gravearbeid HARSTAD MASKIN AS 06.09.2021 03.08.2022
21/243 21142 - Mustapartajordet 2 Gravearbeid NYDALS MASKINSTASJON AS 27.09.2021 30.09.2022
21/282 Drenering Tordenskjoldsgate 10 Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 08.11.2021 30.06.2022
21/294 Motorhuset AS Stangnes Gravearbeid Klubbholmen NYDALS MASKINSTASJON AS 15.11.2021 15.06.2022
21/320 528 - Hvedingskvartalet Gravearbeid HARSTAD MASKIN AS 10.01.2022 27.05.2022
22/1 540 Arena Larsneset Gravearbeid Rikard Kaarbøs plass HARSTAD MASKIN AS 26.01.2022 30.09.2022
22/5 21142 Hagebyen skole Gravearbeid Trondenesveien VINTER ENTREPRENØR AS 17.01.2022 31.08.2022
22/15 22103 - Seljestad skole Gravearbeid Seljestadveien NYDALS MASKINSTASJON AS 09.02.2022 19.08.2022
22/17 Bygging vei 1 Gravearbeid Verkstedveien ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 04.03.2022 12.10.2023
22/19 Legging vannledning i forbindelse ny gangbru RV 83 over kulvert Nerbottenveien Gravearbeid Nerbotnveien ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 07.03.2022 10.06.2022
22/20 Nordkraft BB Rundeveien 13/15 Gravearbeid Rundeveien VINTER ENTREPRENØR AS 28.02.2022 30.05.2022
22/22 22106 - Dekkhotell Sulland Gravearbeid Skogveien NYDALS MASKINSTASJON AS 09.03.2022 31.10.2022
22/28 Solberg Borettslag Gravearbeid Svaleveien SØR-TROMS MASKIN AS 21.03.2022 31.05.2022
22/33 Sanering av eksisterende støttemur, etablere ny mur. Gravearbeid TRONDENES MASKIN AS 29.03.2022 30.05.2022
22/36 Opparbeide fortau i Medkila Gravearbeid Strandåkeren HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN 11.04.2022 11.06.2022
22/38 Midlertidig stegning gangvei Gravearbeid ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 26.04.2022 16.12.2022
Viser 1 - 25 av 38 1 2 >