Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/60 Omkjøringsveier VA Bergselvdammen Gravearbeid Østenbekkveien BRØDRENE KILLI AS 04.01.2021 30.06.2021
20/69 528- Hvedingkvartalet Gravearbeid Hans Egedes gate HARSTAD MASKIN AS 18.05.2020 04.05.2022
20/129 Midlertidig tilkobling brakker Kiwi 20111 Gravearbeid Gamle stangnesvei NYDALS MASKINSTASJON AS 15.07.2020 31.08.2021
20/133 524 Grunnarbeid XL bygg Gravearbeid HARSTAD MASKIN AS 17.08.2020 30.11.2021
20/154 19104 Bergseng Nord 1 Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 29.08.2020 30.06.2021
20/155 19104 Bergseng Nord 2 Gravearbeid Stalheimveien VINTER ENTREPRENØR AS 28.08.2020 30.07.2021
20/188 Klargjøring av hyttetomter Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 02.10.2020 30.07.2021
20/226 Trondenes Boligpark - byggetrinn 2 Gravearbeid Trondenesveien BRØDRENE KILLI AS 30.10.2020 30.06.2022
20/233 100- storgata 37 A Gravearbeid HARSTAD MASKIN AS 16.11.2020 30.06.2021
20/247 tomtearbeider Gravearbeid FAGERHAUG MASKIN AS 16.11.2020 01.09.2021
21/5 21101 - Kasfjord Gravearbeid Sarabakken VINTER ENTREPRENØR AS 29.01.2021 30.07.2021
21/7 Kvanneset, hyttetomt Gravearbeid WS MASKIN & TRANSPORT AS 11.01.2021 31.10.2021
21/19 Fiber Klatran (Sørvika) Gravearbeid Klatran NORD-NORSK ELEKTRO AS 04.01.2021 01.08.2021
21/22 Utskifting og montering av fett utskiller/pumpestasjon Gravearbeid Rikard Kaarbøs plass TRONDENES MASKIN AS 01.02.2021 16.07.2021
21/29 Ftth Blåberhaugen Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 01.05.2021 30.06.2021
21/30 21104- Gangsås Midt Gravearbeid Ørneberget VINTER ENTREPRENØR AS 15.04.2021 30.07.2021
21/40 21101 - Kasfjord2 Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 22.03.2021 30.05.2021
21/41 Kasfjord3 Gravearbeid Kasfjordveien VINTER ENTREPRENØR AS 12.04.2021 30.05.2021
21/53 Kanebogen Vest, Harstad Gravearbeid Riggveien TOM HVAAL AS 03.05.2021 26.06.2021
21/60 21105_Fortetning Uranusvegen Borettslag Gravearbeid Uranusveien VINTER ENTREPRENØR AS 12.04.2021 31.05.2021
21/61 VA-Jetthågen Gravearbeid Breivikeng HARSTAD KOMMUNE Drift VA 22.03.2021 28.05.2021
21/64 Feil på høyspentkabel Bynndalsveien Gravearbeid Bynndalsveien HÅLOGALAND KRAFT NETT AS 15.04.2021 10.05.2021
21/68 60850 HSI Gravearbeid Verftsgata NORSK SANERINGSSERVICE AS 21.04.2021 21.05.2021
21/71 Pynten Gravearbeid HARSTAD MASKIN AS 03.05.2021 30.01.2022
21/74 Garasjetomt Predip Sundaram Gravearbeid Bessebostadveien NYDALS MASKINSTASJON AS 03.05.2021 11.06.2021
Viser 1 - 25 av 32 1 2 >