Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/69 528- Hvedingkvartalet Gravearbeid Hans Egedes gate HARSTAD MASKIN AS 18.05.2020 04.05.2022
20/127 Skogveien 64 Gravearbeid BRØDRENE KILLI AS 08.07.2020 30.09.2021
20/133 524 Grunnarbeid XL bygg Gravearbeid HARSTAD MASKIN AS 17.08.2020 30.11.2021
20/188 Klargjøring av hyttetomter Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 02.10.2020 30.09.2021
20/226 Trondenes Boligpark - byggetrinn 2 Gravearbeid Trondenesveien BRØDRENE KILLI AS 30.10.2020 30.06.2022
21/7 Kvanneset, hyttetomt Gravearbeid WS MASKIN & TRANSPORT AS 11.01.2021 31.10.2021
21/36 21104_Kanebogåsen del 3 Gravearbeid Knorrebakken VINTER ENTREPRENØR AS 30.07.2021 30.09.2021
21/62 532, Boligpark Gangsås (BPG) Gravearbeid Rødbergveien HARSTAD MASKIN AS 05.04.2021 30.10.2021
21/71 Pynten Gravearbeid HARSTAD MASKIN AS 03.05.2021 30.01.2022
21/98 Karl bergheims plass Gravearbeid Slottet HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN 17.05.2021 30.09.2021
21/115 OP FTTH Sandtorg Gravearbeid Holten VINTER ENTREPRENØR AS 10.06.2021 30.10.2021
21/135 Harstad Syd Klatran Gravearbeid Klatran TOM HVAAL AS 19.07.2021 01.10.2021
21/136 Harstad Syd Kinnarodden Gravearbeid Kommelhågveien TOM HVAAL AS 16.07.2021 01.10.2021
21/140 Gamtoftveien Gravearbeid Gamtoftveien HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN 21.06.2021 30.09.2021
21/141 21117-Utslipp Ottar Nilsen Gravearbeid Grytøyveien NYDALS MASKINSTASJON AS 18.06.2021 29.10.2021
21/149 Harstad Syd Halsebøveien Gravearbeid Halsebøveien TOM HVAAL AS 12.07.2021 22.10.2021
21/151 Harstad syd Vollstadveien Gravearbeid Vollstadveien TOM HVAAL AS 16.07.2021 05.11.2021
21/169 Gamle Ridevei 15 A+B Gravearbeid Gamle Ridevei SOLNES MASKIN AS 26.07.2021 30.11.2021
21/171 Tanåsen 3 og Olderveien 12 Gravearbeid Olderveien, Tanåsen BRØDRENE KILLI AS 09.08.2021 15.07.2022
21/184 300 mid norg fiber Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 16.08.2021 30.09.2021
21/185 Molok Grønnebakkan Gravearbeid HARSTAD KOMMUNE Drift VA 16.08.2021 30.09.2021
21/191 Molok Plassenvn. Gravearbeid HARSTAD KOMMUNE Drift VA 19.08.2021 30.09.2021
21/193 Mustapartajordet 1-3 Gravearbeid Mustapartajordet BRØDRENE KILLI AS 18.08.2021 31.10.2021
21/195 21108 Oppføring av hall, Rødskjær Gravearbeid Rødskjærveien VINTER ENTREPRENØR AS 16.08.2021 01.11.2021
21/198 Solstien Borettslag Gravearbeid Solstien SOLNES MASKIN AS 23.08.2021 30.11.2022
Viser 1 - 25 av 46 1 2 >