Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/73 Åsegarden Gravearbeid BRØDRENE KILLI AS 09.05.2017 31.05.2020
17/94 Fv. 6 Hagebyveien Gravearbeid LEMMINKÄINEN NORGE AS 07.06.2017 30.09.2019
18/136 Harstad Kommune, Rødbergveien Gravearbeid BRØDRENE KILLI AS 06.08.2018 31.10.2019
18/174 Ombygging Sama sykehjem Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 03.09.2018 31.10.2019
18/193 Tomt Nordteigåsen 5 Gravearbeid Nordteigåsen NYDALS MASKINSTASJON AS 10.09.2018 01.10.2019
18/213 Rikard Kaarbøs plass Gravearbeid Hans Egedes gate HARSTAD MASKIN AS 08.10.2018 27.09.2019
18/242 ST-Klimateknikk Gravearbeid Margrethe Jørgensens vei HARSTAD MASKIN AS 22.10.2018 29.09.2019
18/257 Flytting av kabel, Brovingen Gravearbeid Samasjøveien BRØDRENE KILLI AS 12.11.2018 01.12.2019
18/262 Trondenes område 4 Gravearbeid Trondenesveien GS-MASKIN AS 31.10.2018 05.10.2019
18/269 Drens og VA Kanebogkleiva BRL Gravearbeid Kleiva SÆTERÅSEN MASKIN AS 06.11.2018 01.11.2019
18/294 Trondenes område 4.1 Gravearbeid Trondenesveien GS-MASKIN AS 19.11.2018 06.10.2019
18/308 Tomtearbeider Bjørnhågen 6F Gravearbeid Bjørnhågen NYDALS MASKINSTASJON AS 04.12.2018 01.08.2020
18/311 Gangsås Næringspark Gravearbeid Rødbergveien HARSTAD MASKIN AS 10.12.2018 30.11.2019