Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/69 528- Hvedingkvartalet Gravearbeid Hans Egedes gate HARSTAD MASKIN AS 18.05.2020 04.05.2022
20/188 Klargjøring av hyttetomter Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 02.10.2020 30.09.2022
20/226 Trondenes Boligpark - byggetrinn 2 Gravearbeid Trondenesveien BRØDRENE KILLI AS 30.10.2020 30.06.2022
21/71 Pynten Gravearbeid HARSTAD MASKIN AS 03.05.2021 30.01.2022
21/171 Tanåsen 3 og Olderveien 12 Gravearbeid Olderveien, Tanåsen BRØDRENE KILLI AS 09.08.2021 15.07.2022
21/188 21136 Steinbakken 6 Gravearbeid Steinbakken NYDALS MASKINSTASJON AS 23.08.2021 30.10.2022
21/195 21108 Oppføring av hall, Rødskjær Gravearbeid Rødskjærveien VINTER ENTREPRENØR AS 16.08.2021 30.06.2022
21/198 Solstien Borettslag Gravearbeid Solstien SOLNES MASKIN AS 23.08.2021 30.11.2022
21/199 Vann og strøm fellesføring til gnbr 97/144 via gnbr 97/165 (eksisterende gmelding) Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 24.08.2021 30.09.2022
21/216 VA Harstadgårdsveien Gravearbeid Normanns gate, Bakkegata, Erikstad gate, Jørns gate, St Olavs gate, Harstadgårdsveien, Asbjørn Selsbanes gate, Hans Egedes gate, Marineveien, Hålogalands gate, Verftsgata BRØDRENE KILLI AS 13.09.2021 02.02.2212
21/225 544 Fortau MJV for PSE Gravearbeid HARSTAD MASKIN AS 13.09.2021 11.03.2022
21/226 540 Arena Larsneset Gravearbeid HARSTAD MASKIN AS 06.09.2021 03.08.2022
21/243 21142 - Mustapartajordet 2 Gravearbeid NYDALS MASKINSTASJON AS 27.09.2021 30.09.2022
21/282 Drenering Tordenskjoldsgate 10 Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 08.11.2021 30.06.2022
21/288 VA-Gamtoftvn. Gravearbeid HARSTAD KOMMUNE Drift VA 10.11.2021 28.01.2022
21/294 Motorhuset AS Stangnes Gravearbeid Klubbholmen NYDALS MASKINSTASJON AS 15.11.2021 15.06.2022
21/317 Skjøtehull Breivikvangen Gravearbeid Los Holtes vei INSTALLASJONSSERVICE DRIFT AS 10.12.2021 31.01.2022
21/320 528 - Hvedingskvartalet Gravearbeid HARSTAD MASKIN AS 10.01.2022 30.01.2022
21/322 10240335 - Sjøkanten Harstad Gravearbeid MULTICONSULT NORGE AS 03.01.2022 31.01.2022
22/3 Kabelfeil Skarveien 29 Gravearbeid Skarveien HÅLOGALAND KRAFT NETT AS 11.01.2022 23.01.2022
22/5 21142 Hagebyen skole Gravearbeid Trondenesveien VINTER ENTREPRENØR AS 17.01.2022 31.08.2022
22/7 Kabelfeil Shell Åsby Gravearbeid Rødbergveien INSTALLASJONSSERVICE DRIFT AS 17.01.2022 16.02.2022
22/9 Høyspentfeil ved Sulland Gravearbeid INSTALLASJONSSERVICE DRIFT AS 21.01.2022 24.01.2022