Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/60 Omkjøringsveier VA Bergselvdammen Gravearbeid Østenbekkveien BRØDRENE KILLI AS 04.01.2021 30.06.2021
20/69 528- Hvedingkvartalet Gravearbeid Hans Egedes gate HARSTAD MASKIN AS 18.05.2020 04.05.2022
20/129 Midlertidig tilkobling brakker Kiwi 20111 Gravearbeid Gamle stangnesvei NYDALS MASKINSTASJON AS 15.07.2020 31.08.2021
20/133 524 Grunnarbeid XL bygg Gravearbeid HARSTAD MASKIN AS 17.08.2020 30.11.2021
20/154 19104 Bergseng Nord 1 Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 29.08.2020 30.06.2021
20/155 19104 Bergseng Nord 2 Gravearbeid Stalheimveien VINTER ENTREPRENØR AS 28.08.2020 30.07.2021
20/188 Klargjøring av hyttetomter Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 02.10.2020 30.07.2021
20/226 Trondenes Boligpark - byggetrinn 2 Gravearbeid Trondenesveien BRØDRENE KILLI AS 30.10.2020 30.06.2022
20/247 tomtearbeider Gravearbeid FAGERHAUG MASKIN AS 16.11.2020 01.09.2021
20/271 Til fylling av støttemur og drenering. Gravearbeid TRONDENES MASKIN AS 17.12.2020 30.04.2021
21/5 21101 - Kasfjord Gravearbeid Sarabakken VINTER ENTREPRENØR AS 29.01.2021 30.07.2021
21/7 Kvanneset, hyttetomt Gravearbeid WS MASKIN & TRANSPORT AS 11.01.2021 31.10.2021
21/9 Kila Harstad Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 13.01.2021 30.04.2021
21/10 21103 Kilboten Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 21.01.2021 30.04.2021
21/19 Fiber Klatran (Sørvika) Gravearbeid Klatran NORD-NORSK ELEKTRO AS 04.01.2021 01.08.2021
21/40 21101 - Kasfjord2 Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 22.03.2021 30.05.2021
21/41 Kasfjord3 Gravearbeid Kasfjordveien VINTER ENTREPRENØR AS 12.04.2021 30.05.2021
21/48 Nedsetting av Molok Gravearbeid HARSTAD KOMMUNE Drift VA 15.03.2021 30.04.2021
21/58 Punktgravin Kirkeparken Gravearbeid HARSTAD KOMMUNE Drift VA 22.03.2021 16.04.2021
21/60 21105_Fortetning Uranusvegen Borettslag Gravearbeid Uranusveien VINTER ENTREPRENØR AS 12.04.2021 31.05.2021
21/61 VA-Jetthågen Gravearbeid Breivikeng HARSTAD KOMMUNE Drift VA 22.03.2021 28.05.2021