Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/174 Ombygging Sama sykehjem Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 03.09.2018 01.09.2020
19/30 Gjerdhågen 4 Gravearbeid Gjerdhågen NYDALS MASKINSTASJON AS 02.05.2019 30.09.2020
19/50 Tomtearbeider Nordteigåsen 6 Gravearbeid Nordteigåsen NYDALS MASKINSTASJON AS 22.05.2019 01.10.2020
19/95 Tomtearbeider Nordteigåsen 2 Gravearbeid Nordteigåsen NYDALS MASKINSTASJON AS 08.07.2019 01.10.2020
19/186 520 Avløpsrenseanlegg Stangnes Gravearbeid HARSTAD MASKIN AS 01.11.2019 01.01.2021
20/4 Strømforsyning Klubbåsveien 16 Gravearbeid Klubbåsveien NYDALS MASKINSTASJON AS 10.01.2020 30.09.2020
20/6 525 Seljestadveien Gravearbeid Seljestadveien HARSTAD MASKIN AS 20.01.2020 29.11.2020
20/21 520 - Renseanlegg Stangnes - Holte Gravearbeid HARSTAD MASKIN AS 10.02.2020 01.10.2020
20/22 520 - Renseanlegg Stangnes - Ruggevik Gravearbeid HARSTAD MASKIN AS 10.02.2020 01.10.2020
20/34 Bytte av eksisterende anboring til vannledning Stikkveien 4 Gravearbeid Stikkveien VINTER ENTREPRENØR AS 26.02.2020 28.08.2020
20/55 FTTH Harstad Harstad Botn Part 2 Gravearbeid Nilsheimveien VINTER ENTREPRENØR AS 11.05.2020 30.09.2020
20/56 Ftth Harstad Harstad Botn part 2 Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 15.05.2020 30.09.2020
20/57 Ftth Harstad Seljesdtad del 1 part 1 Gravearbeid Irgens vei VINTER ENTREPRENØR AS 29.05.2020 30.10.2020
20/60 Omkjøringsveier VA Bergselvdammen Gravearbeid Østenbekkveien BRØDRENE KILLI AS 04.05.2020 31.08.2020
20/64 Seljestad del 2 Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 18.05.2020 30.10.2020
20/69 528- Hvedingkvartalet Gravearbeid Hans Egedes gate HARSTAD MASKIN AS 18.05.2020 04.05.2022
20/70 100- FV Seljestad Gravearbeid HARSTAD MASKIN AS 25.05.2020 11.10.2020
20/71 529-Infrastruktur QHH Gravearbeid HARSTAD MASKIN AS 25.05.2020 30.09.2020
20/72 60699 Harstad Hvedingkvartalet Gravearbeid NORSK SANERINGSSERVICE AS 18.05.2020 31.08.2020
20/73 VA Skilleveien Gravearbeid Skilleveien BRØDRENE KILLI AS 25.05.2020 31.08.2020
20/78 Fiber Trollvassbakken Gravearbeid Trollvassbakken SØR-TROMS MASKIN AS 25.05.2020 30.09.2020
20/86 Dalsletta bhg Gravearbeid Dalsletta A MARKUSSEN AS 02.06.2020 31.08.2020
20/89 19109 - Rønningjordet Borettslag Gravearbeid General Fleischers gate NYDALS MASKINSTASJON AS 08.06.2020 31.08.2020
20/90 20111 - Kiwi Gangsås Gravearbeid Gamle Stangnesvei NYDALS MASKINSTASJON AS 08.06.2020 31.12.2020
20/103 HLKB Trondnesveien Gravearbeid Trondenesveien MICROTRENCHING NORGE AS 30.06.2020 13.08.2020
Viser 1 - 25 av 40 1 2 >