Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/60 Omkjøringsveier VA Bergselvdammen Gravearbeid Østenbekkveien BRØDRENE KILLI AS 04.01.2021 30.06.2021
20/69 528- Hvedingkvartalet Gravearbeid Hans Egedes gate HARSTAD MASKIN AS 18.05.2020 04.05.2022
20/127 Skogveien 64 Gravearbeid BRØDRENE KILLI AS 08.07.2020 30.09.2021
20/129 Midlertidig tilkobling brakker Kiwi 20111 Gravearbeid Gamle stangnesvei NYDALS MASKINSTASJON AS 15.07.2020 31.08.2021
20/133 524 Grunnarbeid XL bygg Gravearbeid HARSTAD MASKIN AS 17.08.2020 30.11.2021
20/154 19104 Bergseng Nord 1 Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 29.08.2020 30.06.2021
20/155 19104 Bergseng Nord 2 Gravearbeid Stalheimveien VINTER ENTREPRENØR AS 28.08.2020 30.07.2021
20/188 Klargjøring av hyttetomter Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 02.10.2020 30.07.2021
20/226 Trondenes Boligpark - byggetrinn 2 Gravearbeid Trondenesveien BRØDRENE KILLI AS 30.10.2020 30.06.2022
20/233 100- storgata 37 A Gravearbeid HARSTAD MASKIN AS 16.11.2020 30.06.2021
20/247 tomtearbeider Gravearbeid FAGERHAUG MASKIN AS 16.11.2020 01.09.2021
21/5 21101 - Kasfjord Gravearbeid Sarabakken VINTER ENTREPRENØR AS 29.01.2021 30.07.2021
21/7 Kvanneset, hyttetomt Gravearbeid WS MASKIN & TRANSPORT AS 11.01.2021 31.10.2021
21/19 Fiber Klatran (Sørvika) Gravearbeid Klatran NORD-NORSK ELEKTRO AS 04.01.2021 01.08.2021
21/22 Utskifting og montering av fett utskiller/pumpestasjon Gravearbeid Rikard Kaarbøs plass TRONDENES MASKIN AS 01.02.2021 16.07.2021
21/29 Ftth Blåberhaugen Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 01.05.2021 30.06.2021
21/30 21104- Gangsås Midt Gravearbeid Ørneberget VINTER ENTREPRENØR AS 15.04.2021 30.07.2021
21/31 21104_Gangsås Midt del 2 Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 15.05.2021 30.07.2021
21/33 21104_Kanebogåsen del 2 Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 15.05.2021 30.07.2021
21/52 Kanebogen, Harstad Gravearbeid Kanebogåsen TOM HVAAL AS 03.05.2021 26.06.2021
21/53 Kanebogen Vest, Harstad Gravearbeid Riggveien TOM HVAAL AS 03.05.2021 26.06.2021
21/54 Kilahamn, harstad Gravearbeid Kilahamna TOM HVAAL AS 24.05.2021 16.07.2021
21/55 Harstad sentrum Gravearbeid Normanns gate TOM HVAAL AS 10.05.2021 30.07.2021
21/56 Rismålsberget Gravearbeid Nordtunet TOM HVAAL AS 24.05.2021 30.07.2021
21/57 Seljestad (Gate 10) Gravearbeid Gate 10 TOM HVAAL AS 31.05.2021 31.07.2021
Viser 1 - 25 av 45 1 2 >