Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
21/188 21136 Steinbakken 6 Gravearbeid Steinbakken NYDALS MASKINSTASJON AS 23.08.2021 30.10.2022
21/198 Solstien Borettslag Gravearbeid Solstien SOLNES MASKIN AS 23.08.2021 30.11.2022
21/216 VA Harstadgårdsveien Gravearbeid Harstadgårdsveien, Asbjørn Selsbanes gate, Hans Egedes gate, Marineveien, Hålogalands gate, Verftsgata, Normanns gate, Bakkegata, Erikstad gate, Jørns gate, St Olavs gate BRØDRENE KILLI AS 13.09.2021 02.02.2212
21/305 Reetablering av vann og avløp Gravearbeid FHP-ANLEGGSTEKNIKK V/FRED HUGO PETTERSEN 13.06.2022 01.11.2022
22/1 540 Arena Larsneset Gravearbeid Rikard Kaarbøs plass HARSTAD MASKIN AS 26.01.2022 06.11.2022
22/17 Bygging vei 1 Gravearbeid Verkstedveien ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 04.03.2022 12.10.2023
22/19 Legging vannledning i forbindelse ny gangbru RV 83 over kulvert Nerbottenveien Gravearbeid Nerbotnveien ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 07.03.2022 01.12.2022
22/22 22106 - Dekkhotell Sulland Gravearbeid Skogveien NYDALS MASKINSTASJON AS 09.03.2022 31.10.2022
22/38 Midlertidig stegning gangvei Gravearbeid ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 26.04.2022 16.12.2022
22/42 VA-Parken III Gravearbeid Bjarne Erlingsøns gate HARSTAD MASKIN AS 07.03.2022 28.10.2022
22/43 Gårdsnr. 90 bruksnr. 237, Kasfjord hustomt Gravearbeid WS MASKIN & TRANSPORT AS 25.04.2022 30.10.2022
22/52 VVA Steinveien Nord Gravearbeid Steinveien HARSTAD MASKIN AS 09.05.2022 20.08.2023
22/53 VA-Parken III Gravearbeid St Olavs gate HARSTAD MASKIN AS 02.05.2022 28.10.2022
22/59 Fiberutbygging Stangnes Gravearbeid Forholtbakken INSTALLASJONSSERVICE DRIFT AS 16.05.2022 31.10.2022
22/63 22111 - Mølnåsen 47 Gravearbeid Mølnåsen NYDALS MASKINSTASJON AS 18.05.2022 31.08.2023
22/77 22104 - Sulland Åsby Gravearbeid NYDALS MASKINSTASJON AS 09.06.2022 28.10.2022
22/99 2206 Trafikkpark blåbærhaugen Gravearbeid Bringebærstien, Blokkebærveien BRØDRENE KILLI AS 20.06.2022 14.10.2022
22/104 VA-Parken III Gravearbeid Åsveien HARSTAD MASKIN AS 20.06.2022 29.10.2022
22/126 557 VVA Steinveien Nord Gravearbeid Steinveien HARSTAD MASKIN AS 11.07.2022 30.08.2023
22/130 Vei og VA-Harstad Helsehus Gravearbeid St Olavs gate HARSTAD MASKIN AS 08.08.2022 31.12.2022
22/131 Pumpeledning til sjø Bjarkøy Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 18.07.2022 30.11.2022
22/139 Sette ny kantstein Gravearbeid Natthusveien HARSTAD KOMMUNE / HÁRSTTÁID SUOHKAN 01.08.2022 01.11.2022
22/146 22117 - Brannsikring Trondenes kirke kommunal del Gravearbeid NYDALS MASKINSTASJON AS 15.08.2022 28.10.2022
22/147 22117 - Brannsikring Trondenes kirke Gravearbeid NYDALS MASKINSTASJON AS 15.08.2022 23.12.2022
22/155 528 - Hvedingekvartalet - Kantstein og gatevarme Arbeidstillatelse Asbjørn Selsbanes gate HARSTAD MASKIN AS 17.08.2022 30.10.2022
Viser 1 - 25 av 47 1 2 >