Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
20/69 528- Hvedingkvartalet Gravearbeid Hans Egedes gate HARSTAD MASKIN AS 18.05.2020 04.05.2022
20/188 Klargjøring av hyttetomter Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 02.10.2020 30.09.2022
20/226 Trondenes Boligpark - byggetrinn 2 Gravearbeid Trondenesveien BRØDRENE KILLI AS 30.10.2020 30.06.2022
21/71 Pynten Gravearbeid HARSTAD MASKIN AS 03.05.2021 30.01.2022
21/136 Harstad Syd Kinnarodden Gravearbeid Kommelhågveien TOM HVAAL AS 16.07.2021 10.12.2021
21/149 Harstad Syd Halsebøveien Gravearbeid Halsebøveien TOM HVAAL AS 12.07.2021 10.12.2021
21/150 Harstad syd Lille Fauskevåg Gravearbeid Lille-Fauskevåg TOM HVAAL AS 16.07.2021 10.12.2021
21/171 Tanåsen 3 og Olderveien 12 Gravearbeid Olderveien, Tanåsen BRØDRENE KILLI AS 09.08.2021 15.07.2022
21/188 21136 Steinbakken 6 Gravearbeid Steinbakken NYDALS MASKINSTASJON AS 23.08.2021 30.10.2022
21/195 21108 Oppføring av hall, Rødskjær Gravearbeid Rødskjærveien VINTER ENTREPRENØR AS 16.08.2021 05.03.2022
21/198 Solstien Borettslag Gravearbeid Solstien SOLNES MASKIN AS 23.08.2021 30.11.2022
21/216 VA Harstadgårdsveien Gravearbeid Erikstad gate, Jørns gate, St Olavs gate, Harstadgårdsveien, Asbjørn Selsbanes gate, Hans Egedes gate, Marineveien, Hålogalands gate, Verftsgata, Normanns gate, Bakkegata BRØDRENE KILLI AS 13.09.2021 02.02.2212
21/226 540 Arena Larsneset Gravearbeid HARSTAD MASKIN AS 06.09.2021 03.08.2022
21/243 21142 - Mustapartajordet 2 Gravearbeid NYDALS MASKINSTASJON AS 27.09.2021 30.09.2022
21/269 Stangnes borettslag Gravearbeid Grønnliveien SØR-TROMS MASKIN AS 25.10.2021 06.12.2021
21/281 Opparbeiding av tilbudstomt Høgda Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 05.11.2021 20.12.2021
21/282 Drenering Tordenskjoldsgate 10 Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 08.11.2021 31.12.2021
21/287 Havnepromenaden Fiber Gravearbeid Havnegata INSTALLASJONSSERVICE DRIFT AS 01.11.2021 13.12.2021
21/288 VA-Gamtoftvn. Gravearbeid HARSTAD KOMMUNE Drift VA 10.11.2021 28.01.2022
21/294 Motorhuset AS Stangnes Gravearbeid Klubbholmen NYDALS MASKINSTASJON AS 15.11.2021 15.06.2022
21/304 10226301 Fv.7750 Kongsveien - Mercurveien Miljøprøvetaking Gravearbeid MULTICONSULT NORGE AS 15.11.2021 17.12.2021
21/306 Inntakskabel Gravearbeid Tuvslettveien INSTALLASJONSSERVICE DRIFT AS 19.11.2021 25.12.2021
21/307 Kila/Svartveien Gravearbeid Svartveien, Svartveien SØR-TROMS MASKIN AS 23.11.2021 10.12.2021
21/308 graving etter feil på fiberkabel Gravearbeid Vassholtet SØR-TROMS MASKIN AS 23.11.2021 31.12.2021
21/313 El kabelfeil Gravearbeid Langnesveien INSTALLASJONSSERVICE DRIFT AS 01.12.2021 31.12.2021