Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/136
Entreprenør BRØDRENE KILLI AS
Start 06.08.2018
Slutt 01.08.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Søknad gjelder Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Sluk, El-kabel, Gatelys

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 05.07.2018
Tittel Harstad Kommune, Rødbergveien
Byggherre
Organisasjon: HARSTAD KOMMUNE (orgnr.: 972417971)
Kontaktperson: Fred Erik Fredly (tlf.: 48134330)
Stedsansvarlig
Trond Kleven (tlf.: 40101862)
Ansvarshavende
Njål Killi (tlf.: 40101861)
Njål Killie (tlf.: 40101861)