Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/193
Entreprenør NYDALS MASKINSTASJON AS
Start 10.09.2018
Slutt 01.10.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Nordteigåsen 1 -7
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 10.09.2018
Tittel Tomt Nordteigåsen 5
Byggherre
Kontaktperson: Hans William Kanebog (tlf.: 47909545)