Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/308
Entreprenør NYDALS MASKINSTASJON AS
Start 04.12.2018
Slutt 01.08.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Bjørnhågen 6F -6F
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, El-kabel, Telekabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 03.12.2018
Tittel Tomtearbeider Bjørnhågen 6F
Byggherre
Kontaktperson: Thomas Backer-Grøndahl (tlf.: 98045994)
Stedsansvarlig
Torbjørn Frantsen (tlf.: 40405104)
Ansvarshavende
Jan-Erik Hansen (tlf.: 90127380)