Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/7
Entreprenør NYDALS MASKINSTASJON AS
Start 20.01.2020
Slutt 31.05.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier skoleveien 2 -4
Søknad gjelder Overvannsledning, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 15.01.2020
Tittel 20100 - Sjøfylling Harstadbotn (S1-8)
Byggherre
Organisasjon: STATENS VEGVESEN (orgnr.: 971032081)
Kontaktperson: Ole Sollid (tlf.: 91358301 )