Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 20/16
Entreprenør BRØDRENE KILLI AS
Start 27.01.2020
Slutt 01.07.2020
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Storvollen 5 -17A
Søknad gjelder Vannledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 22.01.2020
Tittel VA - Storvollen
Byggherre
Organisasjon: HARSTAD KOMMUNE (orgnr.: 972417971)
Kontaktperson: Tom Fredrik Hess (tlf.: 95133903)
Stedsansvarlig
Morten Killi (tlf.: 91159530)
Ansvarshavende
Tom Vestgård (tlf.: 40103000)