Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/171
Entreprenør BRØDRENE KILLI AS
Start 09.08.2021
Slutt 15.07.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Olderveien 8 -16
Tanåsen 3 -6
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 16.07.2021
Tittel Tanåsen 3 og Olderveien 12
Byggherre
Organisasjon: TANÅSEN AS (orgnr.: 921326351)
Kontaktperson: Einar Alf Støversteen (tlf.: 95246661)
Stedsansvarlig
John Erling Lind-Hanssen (tlf.: 99125966)
Ansvarshavende
Tom Vestgård (tlf.: 40103000)