Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/216
Entreprenør BRØDRENE KILLI AS
Start 13.09.2021
Slutt 02.02.2212
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Erikstad gate 1 -5
Jørns gate 1A -12
St Olavs gate 43 -56
Harstadgårdsveien 2 -9
Asbjørn Selsbanes gate 2 -16
Hans Egedes gate 4 -14
Marineveien 1
Hålogalands gate 43 -66
Verftsgata 7
Normanns gate 14 -16
Bakkegata 11
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Sluk, Telekabel, Fiber/bredbånd

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 01.09.2021
Tittel VA Harstadgårdsveien
Byggherre
Organisasjon: HARSTAD KOMMUNE (orgnr.: 972417971)
Kontaktperson: John Ivar Haugland (tlf.: 90255767)
Stedsansvarlig
Njål Killi (tlf.: 40101861)
njål Killi (tlf.: 40101861)
Ansvarshavende
Njål killi (tlf.: 40101861)
Njal Killi (tlf.: 40101861)
Áigin Bakkehaug (tlf.: 40041092)
Tom Vestgård (tlf.: 40103000)