Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 21/288
Entreprenør HARSTAD KOMMUNE Drift VA
Start 10.11.2021
Slutt 28.01.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 03.11.2021
Tittel VA-Gamtoftvn.
Byggherre
Organisasjon: HARSTAD KOMMUNE (orgnr.: 972417971)
Kontaktperson: Ronald Karlsen (tlf.: 91306213)
Stedsansvarlig
Erik Bergflødt (tlf.: 90013592)
Ansvarshavende
Ronald Karlsen (tlf.: 91306213)