Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/5
Entreprenør VINTER ENTREPRENØR AS
Start 17.01.2022
Slutt 31.08.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Trondenesveien 75
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, AF-ledning, Kummer, Sluk, El-kabel, Gatelys

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 12.01.2022
Tittel 21142 Hagebyen skole
Byggherre
Organisasjon: HARSTAD KOMMUNE (orgnr.: 972417971)
Kontaktperson: Lillian Sharma (tlf.: 452 85 465)
Stedsansvarlig
Ørjan Theodorsen (tlf.: 90232699)
Ansvarshavende
Kristian Tollefsen (tlf.: 41559456)