Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/17
Entreprenør ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS
Start 04.03.2022
Slutt 12.10.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Verkstedveien 1 -4
Søknad gjelder Overvannsledning, Kummer, El-kabel, Gatelys, Telekabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 10.02.2022
Tittel Bygging vei 1
Byggherre
Organisasjon: STATENS VEGVESEN (orgnr.: 971032081)
Kontaktperson: ole Johan Sollid (tlf.: 91358301)
Stedsansvarlig
Ludvik Lund (tlf.: 92029769)
Ansvarshavende
RaymondI Iversen (tlf.: 90295511)