Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/52
Entreprenør HARSTAD MASKIN AS
Start 09.05.2022
Slutt 20.08.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Steinveien 16 -65A
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, El-kabel, Gatelys

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 27.04.2022
Tittel VVA Steinveien Nord
Byggherre
Organisasjon: HARSTAD KOMMUNE (orgnr.: 972417971)
Kontaktperson: Tom Fredrik Hess (tlf.: 951 33 903)
Stedsansvarlig
Daniel Midling (tlf.: 97717551)
Daniel MIdling (tlf.: 97717551)
Jonas Verhagen Mortensen (tlf.: 99 38 45 73)
Njål Killi (tlf.: 401 01 861)
Ansvarshavende
Jahn Herstad (tlf.: 48065612)