Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/53
Entreprenør HARSTAD MASKIN AS
Start 02.05.2022
Slutt 07.07.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier St Olavs gate 1 -8
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, AF-ledning, Kummer

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 28.04.2022
Tittel VA-Parken III
Byggherre
Organisasjon: HARSTAD KOMMUNE (orgnr.: 972417971)
Kontaktperson: Tom Fredrik Hess (tlf.: 95133903)
Stedsansvarlig
Øivind Aanstad (tlf.: 91166019)
Ansvarshavende
Oddbjørn Sollund (tlf.: 91767380)