Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/130
Entreprenør HARSTAD MASKIN AS
Start 08.08.2022
Slutt 08.07.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier St Olavs gate 67A -70
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, Sluk

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 08.07.2022
Tittel Vei og VA-Harstad Helsehus
Byggherre
Organisasjon: HARSTAD KOMMUNE (orgnr.: 972417971)
Kontaktperson: Per Åsmund Nordskog (tlf.: 46864294)
Stedsansvarlig
Øyvind Aanstad (tlf.: 91166019)
Ansvarshavende
Oddbjørn Sollund (tlf.: 91767380)