Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/131
Entreprenør VINTER ENTREPRENØR AS
Start 18.07.2022
Slutt 30.06.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 11.07.2022
Tittel Pumpeledning til sjø Bjarkøy
Byggherre
Organisasjon: HARSTAD KOMMUNE (orgnr.: 972417971)
Kontaktperson: Elin Nikolaisen (tlf.: 909 52 002)
Stedsansvarlig
Ørjan Theodorsen (tlf.: 90232699)
Ansvarshavende
Kari Jensen (tlf.: 93640121)