Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/147
Entreprenør NYDALS MASKINSTASJON AS
Start 15.08.2022
Slutt 23.12.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, El-kabel, Gatelys, Signallys/kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 03.08.2022
Tittel 22117 - Brannsikring Trondenes kirke
Byggherre
Organisasjon: HARSTAD KIRKELIGE FELLESRÅD (orgnr.: 977001072)
Kontaktperson: Oddleif Haagensen (tlf.: 91692952)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Ketil Salomonsen (tlf.: 95753521)