Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/214
Entreprenør NYDALS MASKINSTASJON AS
Start 03.10.2022
Slutt 30.11.2022
Arbeidstype Gravearbeid
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 21.09.2022
Tittel 22122 - VVA Hvedingskvartalet
Byggherre
Organisasjon: HVEDINGKVARTALET AS (orgnr.: 989714430)
Kontaktperson: Stian Arntzen (tlf.: 90765949)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Ketil Salomonsen (tlf.: 95753521)