Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/227
Entreprenør A MARKUSSEN AS
Start 10.10.2022
Slutt 03.03.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Skavdalsveien 6 -8
Søknad gjelder Gatelys, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 23.09.2022
Tittel 545 HRS
Byggherre
Organisasjon: HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS (orgnr.: 959019126)
Kontaktperson: Jarl-Martin Andersen (tlf.: 95827400)