Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/261
Entreprenør VINTER ENTREPRENØR AS
Start 24.10.2022
Slutt 30.06.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier St Olavs gate 25 -32
Søknad gjelder Avløpsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 19.10.2022
Tittel Ny kloakk og drenering
Byggherre
Kontaktperson: Tommy Fure Øwre (tlf.: 957 76 467)
Stedsansvarlig
Ørjan Theodorsen (tlf.: 90232699)
Ansvarshavende
Kari Jensen (tlf.: 93640121)