Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 22/337
Entreprenør HARSTAD MASKIN AS
Start 19.12.2022
Slutt 14.07.2023
Arbeidstype Gravearbeid
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Kummer, El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 12.12.2022
Tittel VA-Helsehuset Trase 2 Eineberggata
Byggherre
Organisasjon: HARSTAD KOMMUNE (orgnr.: 972417971)
Kontaktperson: Per Nordskog (tlf.: 46864294)
Stedsansvarlig
Ørjan teodorsen (tlf.: 90232699)
Ansvarshavende
Oddbjørn Sollund (tlf.: 91767380)