Gravesøknader i Harstad kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Harstad kommune

Graving i Harstad kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.harstad.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
21/198 Solstien Borettslag Gravearbeid Solstien SOLNES MASKIN AS 23.08.2021 30.11.2022
21/216 VA Harstadgårdsveien Gravearbeid Hålogalands gate, Erikstad gate, Jørns gate, St Olavs gate, Harstadgårdsveien, Asbjørn Selsbanes gate, Hans Egedes gate, Marineveien, Verftsgata, Normanns gate, Bakkegata BRØDRENE KILLI AS 13.09.2021 02.02.2212
21/305 Reetablering av vann og avløp Gravearbeid FHP-ANLEGGSTEKNIKK V/FRED HUGO PETTERSEN 13.06.2022 31.12.2022
22/17 Bygging vei 1 Gravearbeid Verkstedveien ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 04.03.2022 12.10.2023
22/19 Legging vannledning i forbindelse ny gangbru RV 83 over kulvert Nerbottenveien Gravearbeid Nerbotnveien ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 07.03.2022 01.12.2022
22/38 Midlertidig stegning gangvei Gravearbeid ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 26.04.2022 16.12.2022
22/52 VVA Steinveien Nord Gravearbeid Steinveien HARSTAD MASKIN AS 09.05.2022 20.08.2023
22/53 VA-Parken III Gravearbeid St Olavs gate HARSTAD MASKIN AS 02.05.2022 15.12.2022
22/63 22111 - Mølnåsen 47 Gravearbeid Mølnåsen NYDALS MASKINSTASJON AS 18.05.2022 31.08.2023
22/126 557 VVA Steinveien Nord Gravearbeid Steinveien HARSTAD MASKIN AS 11.07.2022 30.08.2023
22/130 Vei og VA-Harstad Helsehus Gravearbeid St Olavs gate HARSTAD MASKIN AS 08.08.2022 31.12.2022
22/131 Pumpeledning til sjø Bjarkøy Gravearbeid VINTER ENTREPRENØR AS 18.07.2022 30.12.2022
22/146 22117 - Brannsikring Trondenes kirke kommunal del Gravearbeid NYDALS MASKINSTASJON AS 15.08.2022 31.12.2022
22/147 22117 - Brannsikring Trondenes kirke Gravearbeid NYDALS MASKINSTASJON AS 15.08.2022 23.12.2022
22/177 Revidert VA Helsehuset del 2 Gravearbeid St Olavs gate HARSTAD MASKIN AS 22.08.2022 31.12.2022
22/180 2209 Generalhagen Park og Senebygg Gravearbeid BRØDRENE KILLI AS 22.08.2022 30.09.2023
22/214 22122 - VVA Hvedingskvartalet Gravearbeid NYDALS MASKINSTASJON AS 03.10.2022 30.11.2022
22/227 545 HRS Gravearbeid Skavdalsveien A MARKUSSEN AS 10.10.2022 03.03.2023
22/236 Solveien Marina Gravearbeid Solveien VINTER ENTREPRENØR AS 11.10.2022 30.11.2022
22/238 2209 Generalhagen Park og Scene Gravearbeid BRØDRENE KILLI AS 14.10.2022 30.09.2023
22/239 2210 VL Bjørnerå-Lundenes Gravearbeid BRØDRENE KILLI AS 10.10.2022 31.05.2023
22/241 Ringgata 18 Gravearbeid BRØDRENE KILLI AS 18.10.2022 30.11.2022
22/246 Avløpsledning Kjøpmannsstien Gravearbeid HARSTAD KOMMUNE Drift VA 24.10.2022 23.12.2022
22/250 Drenering graving, vann og avløp Gravearbeid Bjarne Erlingsøns gate TRONDENES MASKIN AS 11.10.2022 24.01.2023
22/252 Drenering graving, vann og avløp Gravearbeid Bjarne Erlingsøns gate TRONDENES MASKIN AS 11.10.2022 24.01.2023
Viser 1 - 25 av 52 1 2 3 >